Skip to content

 

07.10.2013: Tomasz Terlikowski skazany – powiedział o aborcji “zabójstwo”

“Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem: “Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną”.” [Ps 46 (45), 3-4]


Sąd skazał Tomasza Terlikowskiego. Ma “przeprosić” Alicję Tysiąc i zapłacić jej 10 tysięcy złotych.

Sąd uznał, że:

- wolno powiedzieć “aborcja to zabójstwo dziecka”

- wolno powiedzieć o kimś “planowała aborcję”

- nie wolno powiedzieć “planowała zabić dziecko”

Będzie apelacja.

W niedawnej “debacie” sejmowej w sprawie aborcji eugenicznej Ewa Kopacz próbowała zakazać Kai Godek (matce dziecka z Zespołem Downa, która referowała obywatelski projekt przywracający chorym dzieciom prawną ochronę życia), mówić o aborcji jako o zabijaniu dzieci.

Dzieje się tak mimo tego, że polski kodeks karny określa aborcję jako przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu – po prostu jeden z typów zabójstwa. Każda aborcja w Polsce jest nielegalna, tylko niektóre są niekarane. Każdy kto popełnia aborcję, jest zabójcą. Kto ją zleca – zleceniodawcą zabójstwa. Kto ją planuje, ale ostatecznie nie popełnia, jest niedoszłym zabójcą.

Dziś za taki prosty wywód z kodeksu karnego Tomasz Terlikowski został skazany.

Jak celnie zauważa Red. Stanisław Michalkiewicz, faszyzm nie polega na wyciąganiu ręki w geście rzymskiego pozdrowienia, ale na przekonaniu, że państwu wolno wszystko – również gwałcić wolność wypowiedzi. Podzielam ocenę Red. Michalkiewicza, że pod obecną władzą państwo polskie się faszyzuje. Od siebie dodam, że dzieje się to szybciej i bardziej bezczelnie niż się spodziewałam, a do niepoprawnych optymistów nie należę.

W kolejnych etapach batalii o obronę wolności Tomasz Terlikowski będzie walczył na ogromnie ważnym odcinku.

Nie wolno Mu się poddać, a nam nie wolno Go opuścić. Jesteśmy Mu winni wsparcie – jak kto może.

Dostałam dziś jedno zdaniowy e-mail od przyjaciół: “Jakby TT miał faktycznie zapłacić te pieniądze, to oczywiście my się zrzucamy.”

Spokojnie, to jeszcze nie koniec. Póki co, zrzućmy się modlitwami.

Joanna Najfeld

“Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.” [Iz 40, 31]

Zob. również:

Tomasz Terlikowski “To jeszcze nie było Lepanto. Ale walka trwa, a ja się nie poddam!”

Tomasz Terlikowski “Pętla się zaciska, ale walka jeszcze nie skończona”

Monika Nowak “Diabłu gromnicę, Panu Bogu tealight”