Skip to content

 

Oskarżyciel

Oto krótka notka o Wandzie Nowickiej, która jest oskarżycielem w tej sprawie. Krótka notka, NIE materiał dowodowy w sprawie. Mogą Państwo przyczynić się do jej poszerzenia, przysyłając interesujące Państwa zdaniem informacje (podparte źródłami) na adres kontaktowy MamProcesPl@gmail.com

Wojowniczka o aborcję w Polsce i zagranicą

Wanda Nowicka to główna lewicowa ?działaczka kobieca? w Polsce.

Od wielu lat znana jest z walki o legalizację aborcji na życzenie, dotowanie antykoncepcji, obowiązkowe wychowanie seksualne i inne radykalnie lewicowe postulaty.

Angażuje się ściśle w głośne sprawy i procesy dotyczące aborcji w skali kraju i na arenie międzynarodowej (m.in. sprawa “Alicja Tysiąc przeciw Polsce”, aborcja 14-letniej dziewczynki z Lublina).

Rodzina działaczy

Wraz z mężem, astrologiem Światosławem Florianem Nowickim,  są otwartymi antyklerykałami, zwalczają obecność katolików i światopoglądu katolickiego w sferze publicznej (1). Ich synowie są zaangażowanymi działaczami skrajnej lewicy. Michał Nowicki, działacz komunistyczny, znany jest z afery dotyczącej strony “Lewica bez Cenzury”, oskarżonej o nawoływanie do przemocy wobec polskich żołnierzy, lżenie polskich bohaterów, szerzenie treści skrajnie totalitarnych. Florian Nowicki jest działaczem skrajnej lewicy i politykiem Polskiej Partii Pracy.

Uwikłania polityczne

Nowicka angażuje się politycznie: niejednokrotnie startowała w wyborach do Sejmu, Senatu, na Prezydenta Warszawy, była radną sejmiku mazowieckiego. Zawsze z poparciem partii lewicowych.

Organizacje, stowarzyszenia, grupy

Wanda Nowicka zakładała i od początku przewodniczy Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, w skład której wchodzi Towarzystwo Rozwoju Rodziny (TRR) – oficjalny organ International Planned Parenthood Federation  (IPPF) ? międzynarodowej organizacji promującej i sprzedającej antykoncepcję i aborcję (2).

Nowicka jest współzałożycielką i członkinią wielu NGOs. Ma poważanie w środowisku lewicowym, szczególnie feministycznym,  antyklerykalnym i gejowskim, za swoją skuteczność i konsekwencję w szerzeniu ich idei.

Przy swojej Federacji Nowicka powołała ?Zespół Pomocy Prawnej? – to grupa prawników angażowanych do spraw wpływających na opinię publiczną ws. aborcji (sprawa Alicji Tysiąc, sprawa Wojnarowskich, sprawa 14-letniej ?Agaty? z Lublina, być może również obecna sprawa).

Przy Federacji działa również ?nieformalna grupa wolontariuszy edukatorów seksualnych?. Działacze tej grupy “szerzą wiedzę” o środkach antykoncepcyjnych. Na działalność dostają duże granty.

Wanda Nowicka przyznawała się też do koordynowania ?mniej tradycyjnych form działania?, np. wizyty ?Kobiet na falach? (statku aborcyjnego) w Polsce, a także konkursów (m. in. za granty europejskie ).

Łączniczka z zagranicą

“W swoim dorobku mam skuteczne interwencje, liczne publikacje i raporty na temat problemów społecznych i praw człowieka. Walnie przyczyniłam się do (…) wniesienia kilku spraw do Trybunału w Strasburgu” – chwaliła się Nowicka w jednym z wywiadów.

W kwestii aborcji, Wanda Nowicka, jak sama przyznaje, od ponad 15 lat reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, m. in. na wpływowych konferencjach, jak Konferencja Praw Człowieka ONZ w Wiedniu (1993), Międzynarodowa Konferencja ws. Populacji i Rozwoju (ICPD) w Kairze (1994), Czwarta Światowa Konferencja ws. Kobiet w Pekinie (1995), Konferencja “Kair +5″ (1999), “Pekin + 5″ (2000), Children?s Summit (2002).

W latach 1996-2002 Nowicka była członkiem panelu doradczego ds. płci Development and Research Training in Human Reproduction Programme Światowej Organizacji Zdrowia, była też członkiem międzynarodowego komitetu doradczego organizacji pozarządowych Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA) powołanego w związku z konferencją “Kair +5″.

Wanda Nowicka była członkiem Steering Committee HERA (Health, Empowerment, Rights Accountability) – międzynarodowej grupy kobiet promujących cele wytyczone przez Międzynarodową Konferencję ws. Populacji i Rozwoju oraz Czwartą Światową Konferencję ws. Kobiet w Pekinie (1995).

Jest również autorką wielu publikacji, w szczególności z zakresu praw człowieka, w tym praw reprodukcyjnych i praw kobiet, dla instytucji międzynarodowych. Wybrana lista publikacji znajduje się na stronach Wikipedii.

Sieć ASTRA, współzałożona przez Nowicką oraz kierowana w Polsce przez Federację otrzymała niedawno nagrodę na ręce Wandy Nowickiej od Sigrid Rausing Trust, przyznawaną za promocję ?praw kobiet?. Nagroda wyniosła 100,000 funtów.

16 maja 2008 r. Nowicka odebrała inną nagrodę, University-In-Exile Award od nowojorskiego Uniwersytetu New School.

I to wszystko… “charytatywnie

W akcie oskarżenia pełnomocnik Wandy Nowickiej napisał: “Pokrzywdzona nie jest opłacana, jawnie ani niejawnie, przez jakiekolwiek organizacje ani korporacje, ani jakikolwiek przemysł, w szczególności ‘przemysł providerów aborcji i antykoncepcji’.”

_______________PRZYPISY_______________

(1) Wanda Nowicka jest współzałożycielką Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM.

(2) ?Najbardziej zaangażowaną i wpływową organizacją antynatalistyczną jest zapewne utworzona w 1952 roku Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny (International Planned Parenthood Federation ? IPPF). Jest ona silnie wspierana olbrzymimi i ciągle rosnącymi dotacjami finansowymi przez rządy USA, Anglii, Niemiec, Danii, Szwecji, Japonii i innych bogatych krajów oraz przez różne i licznie powołane w tym celu fundacje i ośrodki finansowe. Przychody tej organizacji w 1986 roku wynosiły 53 miliony dolarów, a w 1996 już 106 milionów. Na sumę tę obok pieniędzy z różnych fundacji i koncernów przemysłowych składały się pieniądze publiczne od rządów różnych państw: 21 milionów dolarów darowane przez Japonię, 11 milionów przez Danię i Szwecję, 9 milionów przez Anglię i 5 milionów przez USA.16 USA w roku 1984, za prezydentury Reagana, na Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Meksyku, wyraźnie zmniejszyły subwencjonowanie tej aborcyjnej organizacji. IPPF zrzesza organizacje tzw. planowania rodzicielstwa i kontroli urodzeń ze 147 krajów i aktywnie działa w 180 krajach świata. ?Od 1980 roku przerzuca dużo pieniędzy do Chin w celu forsowania programu kontroli tej populacji, z przymusową aborcją włącznie. Chińska Federacja Planowania Rodziny afiliowana do IPPF ? pisze Jacqueline Kasun ? jest potężną siłą trzęsącą całym aparatem kontroli urodzeń w Chinach?.  Naukowym orężem IPPF jest powołany w 1968 roku Instytut Alana Guttmachera (The Alan Guttmacher Institute ? AGI). Olbrzymie pieniądze wpompowywane przez sektor publiczny i prywatny w AGI wykorzystywane są do propagowania różnorodnych technologii kontroli urodzeń, wpływania na polityków w celu przeprowadzania antynatalistycznych ustaw, propagowania aborcji na żądanie, oddziaływania na wychowanie w szkołach, aby nastolatki stosowały antykoncepcję, ignorując w tym względzie zdanie rodziców.? – prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB ?Źródła ideologii aborcyjnej? opublikowane w Medycyna Praktyczna 2005/03.